"Diễn Biến Hòa Bình" Và Đấu Tranh Chống "Diễn Biến Hòa Bình" (Hỏi – Đáp)

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Nguyễn Vĩnh Thắng
  • Lượt đọc : 211
  • Kích thước : 0.89 MB
  • Số trang : 183
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 127
  • Số lượt xem : 1.175
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách gồm ba phần với 28 câu hỏi - trả lời, giúp bạn đọc nhận thức rõ, đầy đủ và sâu sắc hơn phương châm chỉ đạo, nội dung biện pháp đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc.