100 Câu Hỏi – Đáp Về Nhiệm Vụ Giữ Gìn An Ninh Trật Tự Của Thôn, Tổ Dân Phố

  • Lượt đọc : 197
  • Kích thước : 0.51 MB
  • Số trang : 138
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 70
  • Số lượt xem : 901
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách đề cập những nội dung, biện pháp cụ thể về công tác giữ gìn an ninh trật tự trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày để thôn, tổ dân phố vận dụng thực hiện.