Chiến Dịch Hồ Chí Minh

Thể loại: Lịch Sử ;Chính Trị
Tác giả : Hồ Sơn Đài
  • Lượt đọc : 282
  • Kích thước : 7.05 MB
  • Số trang : 317
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 257
  • Số lượt xem : 1.509
  • Đọc trên điện thoại :
100 Câu Hỏi Đáp Về Gia Định-Sài Gòn-TP.HCM – Chiến Dịch Hồ Chí Minh viết về chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm 1945 – 1975 ở việt Nam, đưa lịch sử Việt Nam bước vào một giai đoạn độc lập và thống nhất mới. Ngoài việc hệ thống hóa các hoạt động quân sự của quân đội cách mạng sau cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, quyển sách còn nêu lên tương quan thế và lực giữa đôi bên, ý đồ chiến lược và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh chỉ huy chiến dịch… của bên chiến thắng, từ đó cung cấp thêm tư liệu cho những người đọc muốn tìm hiểu về lịch sử chiến tranh cũng như lịch sử quân sự Việt Nam