Những Mẩu Chuyện Lịch Sử Thế Giới - Tập 2

Thể loại: Lịch Sử ;Truyện
Tác giả : Đặng Đức An
  • Lượt đọc : 423
  • Kích thước : 16.49 MB
  • Số trang : 307
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 336
  • Số lượt xem : 2.302
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn Những Mẩu Chuyện Lịch Sử Thế Giới tập 2 tiếp tục giới thiệu đến các bạn các sự kiện lịch sử thế giới từ cuộc Cách Mạng Tư Sản Anh (thế kỷ 17) đến sự hình thành thế giới mới sau Thế chiến thứ II và sự hình thành các tổ chức, các khối đa quốc gia. Cuốn sách điểm lại các sự kiện lịch sử mang tính nổi bật hay nó làm thay đổi cục diện của một khu vực hoặc của thế giới.

Đây là một tài liệu tham khảo có giá trị mà Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành nhằm giúp cho giáo viên giảng dạy môn lịch sử ở khối phổ thông có thêm thông tin về các sự kiện lịch sử thế giới từ đó tăng cường thêm tư liệu giảng dạy. Sách còn là một tư liệu có giá trị dành cho những người muốn tìm hiểu sự xuất hiện và phát triển của lịch sử thế giới.