Hỏi Và Đáp Về Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 159
  • Kích thước : 14.43 MB
  • Số trang : 224
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 33
  • Số lượt xem : 802
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách được kết cấu thành 5 phần với 158 câu hỏi và trả lời. Những câu hỏi và trả lời chủ yếu tập trung cung cấp các kiến thức cơ bản về quan điểm và mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước; nội dung chủ yếu của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; việc tiến hành quy hoạch nông thôn mới; các nguồn kinh phí, cơ chế quản lý kinh phí để tiến hành xây dựng nông thôn mới; cách thức triển khai thực hiện nông thôn mới ở xã.