Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 218
  • Kích thước : 0.34 MB
  • Số trang : 45
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 46
  • Số lượt xem : 658
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn trên điện thoại
Nội dung cuốn sách gồm 10 chương, cung cấp thông tin cần thiết, hữu ích phục vụ cán bộ cấp cơ sở và người dân nông thôn trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.