Cẩm Nang Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới

Thể loại: Chính Trị
  • Lượt đọc : 225
  • Kích thước : 0.55 MB
  • Số trang : 164
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 42
  • Số lượt xem : 824
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, cung cấp những thông tin cơ bản để người đọc có thể hiểu được những vấn đề chung về xây dựng nông thôn mới; nội dung cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới cùng một số mẫu và văn bản hướng dẫn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.