Hỏi – Đáp Về Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Cơ Sở

Thể loại: Chính Trị
  • Lượt đọc : 243
  • Kích thước : 0.86 MB
  • Số trang : 172
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 79
  • Số lượt xem : 799
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách bao gồm ba phần chính: Phần I: Những vấn đề lý luận về sinh hoạt chi bộ; Phần II: Nghiệp vụ về sinh hoạt chi bộ theo quy định hiện hành; Phần III: Xử lý một số tình huống trong sinh hoạt chi bộ.

Sách liên quan