Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 253
  • Kích thước : 1.37 MB
  • Số trang : 346
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 74
  • Số lượt xem : 1.301
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách bao gồm các bài nghiên cứu, trao đổi những vấn đề thực tế hiện nay về sinh hoạt chi bộ, về công tác phát triển đảng, việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của chi bộ,... Cuốn sách cũng trích đăng những nội dung Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 21/6/2007 nhằm giúp cấp ủy, cơ quan tổ chức cơ sở đảng các cấp nắm vững và thực hiện có hiệu quả nghiệp vụ công tác đảng viên trong quá trình hoạt động của mình và thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống tổ chức đảng.

Sách liên quan