Nét Đẹp Phong Tục Các Dân Tộc Việt Nam

  • Lượt đọc : 468
  • Kích thước : 1.05 MB
  • Số trang : 176
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 246
  • Số lượt xem : 2.602
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giới thiệu một số phong tục đẹp của các dân tộc để đồng bào các dân tộc hiểu về phong tục tốt đẹp của nhau, từ đó tự hào, yêu quý văn hóa dân tộc mình cũng như văn hóa của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.