Những Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam

Tác giả : Tân Việt
  • Lượt đọc : 401
  • Kích thước : 0.71 MB
  • Số trang : 200
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 305
  • Số lượt xem : 1.604
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách đề cập đến các phong tục, tập quán, nghi lễ trong các lĩnh vực: hôn nhân, sinh - dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, tang, giỗ, tết, tế lễ, âm - dương ngũ hành đã tồn tại ở nước ta từ cổ xưa đến nay, để bạn đọc tham khảo, tự phân tích, và tùy hoàn cảnh cụ thể vận dụng cho thích hợp...