Sự Tích Tổ Nghề Thủ Công Truyền Thống Việt Nam

Tác giả : Đỗ Thị Hảo
  • Lượt đọc : 232
  • Kích thước : 4.32 MB
  • Số trang : 94
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 224
  • Số lượt xem : 1.667
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách gồm hai phần, giới thiệu sơ lược về nghề và tổ nghề thủ công truyền thống Việt Nam như: sự ra đời các làng nghề, những làng nghề thủ công nổi tiếng,... cùng một số sự tích tổ nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam.