Hỏi – Đáp Về Di Sản Thế Giới Và Di Sản Thế Giới Tại Việt Nam

Tác giả : Thanh Huyền
  • Lượt đọc : 243
  • Kích thước : 3.96 MB
  • Số trang : 126
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 143
  • Số lượt xem : 1.039
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách gồm 74 câu hỏi và trả lời cung cấp cho bạn đọc những thông tin, hiểu biết cơ bản về di sản thế giới nói chung, các di sản thế giới tại Việt Nam nói riêng và các công ước, tổ chức có liên quan.