Tài liệu ngữ pháp B1 (Grammatikübungen B1)

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 295
  • Kích thước : 0.33 MB
  • Số trang : 36
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 115
  • Số lượt xem : 1.694
  • Đọc trên điện thoại :
Serie ngữ pháp „Deutsch aber Hallo!“ với những bài tập ngữ pháp ngắn gọn và đơn giản ở cấp độ B1 (Genitiv, N-Deklination, câu quan hệ, bị động …)