Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định về chăm sóc

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 624
  • Kích thước : 9.15 MB
  • Số trang : 272
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 177
  • Số lượt xem : 1.900
  • Đọc trên điện thoại :
Kỳ thi Đánh giá Kỹ năng Đặc định về Chăm sóc Sách học ~ Kỹ năng Chăm sóc - Tiếng Nhật về Chăm sóc” là sách dùng để học thi Kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc và Kỳ thi đánh giá tiếng Nhật về chăm sóc. • Quyển sách này gồm “Kỹ năng Chăm sóc” và “Tiếng Nhật về Chăm sóc” phù hợp với tiêu chuẩn thi của kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực chăm sóc. • Do kỳ thi đánh giá tiếng Nhật về chăm sóc được ra đề bằng tiếng Nhật nên phần “Tiếng Nhật về Chăm sóc” không được dịch mà chỉ sử dụng tiếng Nhật. “Kỹ năng Chăm sóc” được chia thành 4 phần sau đây theo các đề thi.
PHẦN 1 Cơ bản về chăm sóc
PHẦN 2 Cấu trúc của tinh thần và cơ thể
PHẦN 3 Kỹ năng giao tiếp
PHẦN 4 Kỹ thuật hỗ trợ sinh hoạt ⿜
Có đăng tải nhiều hình ảnh mình họa để bạn có thể hình dung dễ dàng dù chưa từng làm việc tại hiện trường chăm sóc. ⿜ Đặc biệt, về những điểm quan trọng thì thể hiện bằng biểu tượng. ⿜
Thuật ngữ khó thì có giải thích..