Vietnamese-English/English-Vietnamese Dictionary

Tác giả : Le Ba Khanh
  • Lượt đọc : 477
  • Kích thước : 74.25 MB
  • Số trang : 900
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 882
  • Số lượt xem : 4.077
  • Đọc trên điện thoại :
Bộ từ điển Anh-Việt, Việt Anh do Lê Bá Khánh và Lê Bá Kông (Le Ba Khanh and Le Ba Kong) biên soạn dành cho các bạn học ngoại ngữ muốn tra cứu từ điển bằng sách giấy.