Nam Học Hán Văn Khóa Bản

Tác giả : Nguyễn Can Mộng
  • Lượt đọc : 674
  • Kích thước : 5.69 MB
  • Số trang : 63
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 719
  • Số lượt xem : 3.775
  • Đọc trên điện thoại :
Chữ nho nguyên thể là chữ tầu(chine) . từ ông Sĩ Nhiếp sang làm quan thứ sử Giao Châu mới đem chữ ấy dạy ta.
Đã mấy nghìn năm nay trong nước ta học một thứ chữ ấy. nên là con giai, khi còn bé ai cũng đi học, từ bậc cao minh đến các bậc ngu hèn, chẳng nhiều thì ít ai cũng biết chữ nho. Trong khi ứng đối nước ta thường đem chữ ấy thay vào, mù thanh âm theo hơi nam...