Tài liệu từ vựng A1 (GOETHE-ZERTIFIKAT A1)

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 880
  • Kích thước : 0.81 MB
  • Số trang : 27
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 214
  • Số lượt xem : 2.837
  • Đọc trên điện thoại :
Danh sách từ vựng cần thiết cho kỳ thi A1. Gồm các từ vựng kèm ví dụ cụ thể do viện Goethe biên soạn cho các chủ đề số đếm, ngày, tháng, mùa, giờ giấc, đơn vị đo lường, tên nước, quốc tịch, màu sắc, phương hướng …