Tài liệu từ vựng A2 (GOETHE-ZERTIFIKAT A2)

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 836
  • Kích thước : 0.39 MB
  • Số trang : 34
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 200
  • Số lượt xem : 2.988
  • Đọc trên điện thoại :
Danh sách từ vựng cần thiết cho kỳ thi A2. Gồm các từ vựng kèm ví dụ cụ thể do viện Goethe biên soạn cho các chủ đề Berufe, Familienmitglieder, Familienstand, Farben, Himmelsrichtungen, Jahreszeiten, Monate, Tageszeiten …