Tài liệu ngữ pháp A2 (Grammatikübungen A2)

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 604
  • Kích thước : 0.39 MB
  • Số trang : 33
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 187
  • Số lượt xem : 1.815
  • Đọc trên điện thoại :
Serie ngữ pháp „Deutsch aber Hallo!“ với những bài tập ngữ pháp ngắn gọn và đơn giản ở cấp độ A2 (So sánh hơn, Präteritum, câu phụ, Futur I, Konjuktiv II, chia đuôi tính từ …)