Bộ sách Kết cấu bê tông cốt thép 3 tập

Bộ sách Kết cấu bê tông cốt thép 3 tập

Tập 1 : CẤU KIỆN CƠ BẢN
- Hệ thống, tóm tắt phần lý thuyết cơ bản của bê tông cốt thép.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức một cách tổng quan khi thực hiện các bài toán tính toán cốt thép cho từng loại cấu kiện bằng các sơ đồ khối
- Giúp sinh viên củng cố, nắm vững phần lý thuyết đã học để giải quyết được những bài toán đặt ra. Một số bài tập tiêu biểu thường hay gặp trong thực tế
Tập 2 : trình bày những vấn đề về lý thuyết tính toán, cấu tạo các kết cấu chính của công trình dân dụng và công nghiệp, nhằm giúp cho sinh viên :
Nắm vững lý thuyết
Chọn sơ đồ tính
Xác định tải trọng
Tính nội lực, tổ hợp nội lực
Tập 3 : được trình bày các vấn đề :
Lý thuyết tính toán
Cấu tạo các kết cấu đặc biệt gồm: Cầu thang, bể chứa, tường chắn đất, silo, bunke, kết cấu mái vỏ của các công trình dân dụng, công nghiệp