Kết cấu bê tông cốt thép tập 1 - Cấu Kiện Cơ bản

Tác giả : Võ Bá Tầm
  • Lượt đọc : 1.210
  • Kích thước : 19.09 MB
  • Số trang : 391
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.105
  • Số lượt xem : 7.043
  • Đọc trên điện thoại :
- Hệ thống, tóm tắt phần lý thuyết cơ bản của bê tông cốt thép.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức một cách tổng quan khi thực hiện các bài toán tính toán cốt thép cho từng loại cấu kiện bằng các sơ đồ khối
- Giúp sinh viên củng cố, nắm vững phần lý thuyết đã học để giải quyết được những bài toán đặt ra. Một số bài tập tiêu biểu thường hay gặp trong thực tế

Thuộc bộ sách