Những cuốn sách của nhà Văn Toan Ánh

Những cuốn sách của nhà Văn Toan Ánh

Toan Ánh bắt đầu viết văn từ năm 1934. Năm 1935, truyện ngắn đầu tay của ông: Chiếc nhẫn quý, được đăng trên báo Tiểu thuyết Thứ Bảy.

Kể từ đó, ông gắn bó mật thiết với đề tài văn hóa truyền thống của Việt Nam từ nông thôn đến thành thị, từ Bắc vào Nam và để lại cho đời khoảng 124 tác phẩm có giá trị học thuật, như:

Nếp cũ (11 cuốn)
Việt Nam chí lược (5 cuốn gồm: Người Việt Đất Việt, Miền Bắc khai nguyên, Miền Trung kiên dũng, Miền Nam phú cường, và Cao nguyên miền Thượng)
Phong lưu đồng ruộng (1958), biên khảo
Bó hoa Bắc Việt (1958), biên khảo
Ký vãng (1958)
Nếp xưa (1962)
Tiết tháo một thời (1957), tiểu thuyết
Người đẹp thời chiến cuộc tiểu thuyết lịch sử
Thanh gươm Bắc Việt, tiểu thuyết lịch sử
Trong lũy tre xanh, (1957) tập truyện ngắn
Tinh thần trọng nghĩa Đông Phương
Phong tục Việt Nam, biên khảo
Tín ngưỡng Việt Nam, biên khảo
Hội hè đình đám biên khảo
Cầm ca
Hương nước hồn quê (1999)
Tháng 5 năm 2004, Nhà xuất bản Trẻ đã ký hợp đồng mua tác quyền toàn bộ tác phẩm của nhà văn Toan Ánh trong thời hạn đến năm 2015. Từ đó đến nay (2009) đã có gần 20 tác phẩm của ông được in lại một cách có hệ thống theo hình thức Toan Ánh toàn tập.