Coi Tướng Đàn Bà

Thể loại: Tử Vi – Phong Thủy
Tác giả : Nguyễn Văn Toàn
  • Lượt đọc : 809
  • Kích thước : 6.26 MB
  • Số trang : 64
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 661
  • Số lượt xem : 3.589
  • Đọc trên điện thoại :
Quyền sách nhỏ này bàn riêng về tướng cách của người đàn-bà. Sách được chia ra làm ba chương như sau:
Chương nhất luận về tưởng-cách thế nào là vinh là nhục. Trong chương này ghi thành 20 mục, bàn về các bộ-vị hiện trên nét mặt, các loại nốt ruồi có ảnh hưởng quan trọng đến số mạng con người, các vận hạn và 12 cung trong đó có cung Phu Tưởng và Tử Tức làm căn bản, cung tài-lộc làm hậu-thuẫn.
Chương nhì gồm 8 mục bàn rõ-ràng thế nào là 72 loại tướng-cách dâm-tiện, liên tiếp đến 36 tướng cách hình phu, khắc tử. Sau hết là 14 nét có phạm an-bài.
Ngược lại còn có 7 nét hiền và 4 đức sáng của Đàn- bà mà người khác ngó thấy tưởng-cách phải khâm phục, kinh tôn.
Cũng trong chương nhì còn nêu rõ thế nào là Thọ, Yều.
Tiếp qua thương ba bàn về khi người đàn bà thụ thai cho tới lúc lâm-bồn, coi sắc diện đề phân-loạt sanh trai hay sanh gái.