Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
Tác giả : Quốc Hội
  • Lượt đọc : 122
  • Kích thước : 1.57 MB
  • Số trang : 94
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 71
  • Số lượt xem : 603
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giới thiệu toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, gồm 11 chương, 120 điều, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.