Tập Trung Để Khác Biệt

Tác giả : Al Ries
  • Lượt đọc : 229
  • Kích thước : 2.45 MB
  • Số trang : 380
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 284
  • Số lượt xem : 1.215
  • Đọc trên điện thoại :
Trên bước đường xây dựng của mình, một lúc nào đó Công nghệ sẽ bây giờ có hai lựa chọn: tạo dựng theo chiều dọc, tức là tìm tới vào dòng bao bì chính, đồng loạt thiết kế rộng nguồn cung cấp và kênh phân phối; hay theo chiều ngang, bằng cách phong phú hóa dịch vụ đang sản xuất hoặc, thậm chí, mở thêm những lĩnh vực mới không sẽ liên quan nhiều đến lĩnh vực đầu tư ban đầu.

Đâu là có ý định mua thông minh cho doanh nghiệp?

Với Tập trung để khác biệt, Al Ries, chuyên gia chiến lược buôn bán và marketing trước nhất thế giới, chứng minh rằng các công ty chạy tốt hơn theo chiều hướng tập trung thường bằng được về mặt dài hạn. Khi sử dụng những chiến lược này, họ hình thành nhận thức trong tâm trí mọi người và thống trị những thị trường có dòng vỏ hộp của mình. Từ Microsoft đến IBM, từ McDonald đến Burger King, từ Volvo đến Chrysler…tất cả đều cho thấy các doanh nghiệp tập trung là rất nhiều hình mẫu của sự ổn định, tạo nên và thành công.

Đa dạng hay không đa dạng? Tập trung hay không tập trung? Mở rộng có đồng nghĩa với tốt hơn ? Lãnh đạo rất nhiều doanh nghiệp liên tục phải đối diện với những câu hỏi cốt tử này. Và họ sẽ cần đến Tập trung để khác biệt để tìm ra câu trả lời.