Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn Trong 7 Ngày

Tác giả : Paul McKenna
  • Lượt đọc : 699
  • Kích thước : 0.67 MB
  • Số trang : 242
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 646
  • Số lượt xem : 2.978
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn Trong 7 Ngày trên điện thoại
Bạn đang nắm giữ trong tay một cuốn sách mà có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Đó dường như là một lời khẳng định lạ lùng? Có nhiều người mà tôi đã hướng dẫn cho họ đạt được những mong ước của họ. Bây giờ đến lượt bạn, đừng đánh giá thấp khả năng về giá trị sức mạnh của hệ thống trong cuốn sách này. Tôi hứa với bạn rằng nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn.

Thành công và hạnh phúc không phải là sự ngẫu nhiên xảy ra với vài người và không xảy ra với những người khác – Chúng là kết quả của việc tiên đoán được tạo bởi những cách suy nghĩ và hành động chín chắn, đó là những cách mà tôi sẽ chia sẻ với bạn vượt trong 7 ngày tới. Như câu nói thành công là tất cả của sự may mắn – trong đó đòi hỏi phải có thất bại. Thật ra tôi có thể thay đổi cuộc sống của tôi trong 7 ngày không? “Liệu bạn nghĩ bạn có thể hay không thể, có lẽ bạn đúng”.