Vô Hạn Tương Lai

Tác giả : Zhttty
  • Lượt đọc : 252
  • Kích thước : 6.63 MB
  • Số trang : 4050
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 63
  • Số lượt xem : 1.042
  • Đọc trên điện thoại :
Một mảnh nhỏ của Phong Thần bảng gợi ra hàng nghìn hàng vạn câu chuyện, tin tức về tương lai, chân tướng của vị diện, thay đổi sự thật, cải biến tương lai, cường hóa, tăng cường điểm nhân quả... Khi tín niệm của mỗi người mâu thuẫn cùng va chạm với nhau, như thế nào mới thực sự là đúng? Đâu mới là tương lai bản thân thực sự mong muốn?

Đấu trí, đối chiến giữa các loại thuộc tính cường hóa, bảo hộ tín niệm của chính mình, quá khứ của mỗi người, hết thảy hết thảy, đều ở tương lai!

Vô hạn lưu, bộ thứ hai, tiếp theo Vô Hạn Khủng Bố, Vô Hạn Tương Lai!

Bộ ba Vô Hạn Khủng Bố gồm có:

- Vô hạn Khủng bố
- Vô hạn Tương lai
- Vô hạn Thự quang