Bài Tập Toán 5

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Đỗ Đình Hoan
  • Lượt đọc : 3.568
  • Kích thước : 3.19 MB
  • Số trang : 177
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.541
  • Số lượt xem : 10.185
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Bài tập toán 5” do Đỗ Đình Hoan làm chủ biên, biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu để học tập, là cơ sở để các em vận dụng các kiến thức toán đã học trong sách giáo khoa áp dụng vào giải các bài tập trong sách bài tập lớp 5.

Thuộc bộ sách