Bộ Luật Hình Sự

Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
Tác giả : Bộ Tư Pháp
  • Lượt đọc : 617
  • Kích thước : 6.63 MB
  • Số trang : 305
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 423
  • Số lượt xem : 2.835
  • Đọc trên điện thoại :
Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;...

Bộ luật hình sự 2015 gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều (thay vì Bộ Luật Hình sự 1999 gồm 2 Phần, 24 Chương, 344 Điều). Cấu trúc Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều thay đổi so với BLHS cũ.

Thuộc bộ sách