Giai thoại và sấm ký Trạng Trình

Tác giả : Phạm Đan Quế
  • Lượt đọc : 240
  • Kích thước : 7.19 MB
  • Số trang : 142
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 414
  • Số lượt xem : 2.340
  • Đọc trên điện thoại :
Nhiều người trong chúng ta từ khi còn nhỏ đã được nghe những lời đồn đại về Sấm Trạng Trinh với một vẻ đầy huyền bí cao siêu. Vậy Sấm Trạng Trình là gi? Từ những năm 30 của thế kỷ này, câu chuyện sấm bắt đầu rộ lên sau cuộc khởi nghĩa bất thành do nhà cách mạng Nguyễn Thái Học lãnh đạo với những câu :
Tan tác KIẾN kiểu AN đất nước
Xác xơ cổ thụ sạch AM mây LÂM giang nổi sóng mù THAO cắt HƯNG địa tràn dâng HÓA nước đầy...
Mà người ta cho là có gắn với những nơi cuộc khởi nghĩa bất thành.
Sau cuộc Đại chiến thế giới lần thứ hai thì nội đến đoạn:
Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
Can qua xứ xử khổ đao binh Mã đề dương cước anh hùng tận Thân dậu niên lại kiến thái bình.
Năm 1945, hai triệu đồng bào ta chết đói rồi cách mạng tháng Tám thành công lại thấy lan truyền hai câu :
Mười phần chết bẫy còn ba
Chết hại còn một mới ra thái bình,
Vậy trong những câu gọi là Sấm Trạng Trình thì đâu là sự thực ? Có đúng là của Trạng viết ra không?...