Kỹ Thuật Thủy Canh Và Sản Xuất Rau Sạch

Tác giả : Nguyễn Xuân Nguyên
  • Lượt đọc : 351
  • Kích thước : 3.81 MB
  • Số trang : 200
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 617
  • Số lượt xem : 3.490
  • Đọc trên điện thoại :
Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường (CTC) thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường là một tổ chức khoa học, công nghệ có chức năng đào tạo nâng cao trình độ cán bộ khoa học và công nghệ, cần bộ quản lý và công nhân kỹ thuật theo các chương trình của Ban chỉ đạo Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường trong lĩnh vực phòng chống ô nhiễm công nghiệp.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch” do Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường biên soạn. Cuốn sách gồm tám chương:

Chương 1. Lịch sử kỹ thuật thủy canh

Chương 2. Kỹ thuật trồng sạch

Chương 3. Thực hành kỹ thuật thủy canh quy mô nhỏ

Chương 4. Dinh dưỡng trong trồng sạch

Chương 5. Khử trùng môi trường trồng trọt

Chương 6. Ưu điểm và nhược điểm của kỹ thuật thủy canh

Chương 7. Bệnh rễ và nấm bệnh rễ

Chương 8. Tính toán dinh dưỡng trong kỹ thuật thủy canh

Cuốn sách này là một trong những tài liệu dùng để tham khảo cho các cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên, đặc biệt dành cho các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.