Mười Lăm Gương Phụ Nữ

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê
  • Lượt đọc : 305
  • Kích thước : 25.29 MB
  • Số trang : 220
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 345
  • Số lượt xem : 1.681
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Mười Lăm Gương Phụ Nữ trên điện thoại
Nguyễn Hiến Lê (1912–1984) là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế,…
“Tôi mong rằng độc giả đọc xong cuốn này, lòng tự tin của các bạn gái sẽ tăng lên, họ sẽ thấy nếu họ muốn thì cũng lập được những sự nghiệp lẫy lừng như đàn ông, mà nền văn minh tương lai sẽ không phải của riêng đàn ông xây dựng, vì họ không kém đàn ông về một phương diện nào hết” – Nguyễn Hiến Lê.