Người Giỏi Không Phải Người Làm Tất Cả

Tác giả : Ph.D Donna M. Genett
  • Lượt đọc : 672
  • Kích thước : 0.28 MB
  • Số trang : 53
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 934
  • Số lượt xem : 3.422
  • Đọc trên điện thoại :
Nghệ thuật quản lý mang lại hiệu quả cao nhất cho tổ chức của bạn

Đã bao giờ bạn gặp phải những tình huống này chưa?

1. Bạn thường cảm thấy kiệt sức hay “bội thực” vì “núi” hồ sơ trên bàn làm việc của mình.

2. Bạn thường cảm thấy mình không hoàn thành tốt công việc dù đã cố gắng hết sức.

3. Công việc của bạn ngày càng thêm chồng chất, dù bạn đã bị “quá tải”.

4. Sếp bảo bạn nên chia bớt việc cho người khác.

5. Bạn không có thời gian để đào tạo hay chỉ dẫn nhân viên.

6. Bạn thường bỏ qua các cơ hội công nhận hay chúc mừng thành công của nhân viên.

7. Bạn lo lắng khi phải giao trách nhiệm cho nhân viên trực tiếp dưới quyền vì không tin họ có thể xử lý tốt công việc như bạn.

8. Bạn vẫn cho rằng “Thà tôi tự làm còn dễ hơn”.