Người nam châm - Bí mật của luật hấp dẫn

Tác giả : Jack Canfield
  • Lượt đọc : 8.337
  • Kích thước : 0.91 MB
  • Số trang : 176
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 10.610
  • Số lượt xem : 38.764
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Người nam châm - Bí mật của luật hấp dẫn trên điện thoại
Cuốn sách này chính là chìa khóa của bạn. Nó có thể mở cánh cửa tới tương lai như bạn mong ước và đưa bạn tới con đường có nhiều niềm vui, sung túc và giàu có hơn. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy mình được truyền cảm hứng vì bạn nhận ra rằng bạn có thể tạo ra cuộc sống mà bạn khao khát, và bạn sẽ được trao quyền khi sử dụng những công cụ, những chiến lược và những khái niệm cơ bản được chuyển tải trong những trang sách này.