Dạy Con Làm Giàu - Tập 3

  • Lượt đọc : 2.969
  • Kích thước : 38.06 MB
  • Số trang : 553
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 2.491
  • Số lượt xem : 9.685
  • Đọc trên điện thoại :
Để trở thành nhà đầu tư lão luyện
Cách đây nhiều năm tôi hỏi người bố giàu, ‘Bố sẽ khuyên gì với một người đầu tư trung bình?’ Người đáp, ‘Đừng trung bình

Thuộc bộ sách