Phát huy tiềm năng cùng NLP - Tập 1

Tác giả : Anne Linden
  • Lượt đọc : 703
  • Kích thước : 2.22 MB
  • Số trang : 160
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 809
  • Số lượt xem : 3.589
  • Đọc trên điện thoại :
“Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP” là quyển sách đặc biệt về phát triển bản thân, nó viết về những gì bạn đã biết. Điểm chính khi đọc quyển sách này không phải nằm ở những thông tin mới mẻ, mà là học cách sử dụng những thông tin bạn có trong tay nhƣng không biết hoặc chƣa dùng đến.
Quyển sách này viết cho bạn và về bạn. Mục đích của nó là giúp bạn đạt đƣợc những mục tiêu của mình, bất kể đó là gì - để mở ra những lựa chọn cụ thể cho bạn.
Vì vậy, xin bạn đừng đọc suông mà hãy sử dụng nó! Những kỹ năng đề cập trong quyển sách này sẽ chẳng có lợi ích gì, trừ khi bạn thực hành chúng. Chúng không phải là những gợi ý trí tuệ, cũng không phải là những giải pháp trí tuệ. Thậm chí nếu bạn đã quen với việc giải quyết vấn đề bằng logic và lý luận thì hãy tạm ngƣng cách suy nghĩ đó để tiếp nhận quyển sách này. Hãy để nó phát huy phép mầu của mình. Hãy để nó khơi dậy phép mầu trong bạn.
Khi làm các bài tập - hãy thật sự làm chúng thay vì bận tâm nghĩ ngợi - bởi bạn sẽ tác động đến sự thay đổi, một cách có ý thức và vô thức, có tác dụng dẫn đến sự lựa chọn.
Hãy đọc quyển sách này theo trình tự, từ đầu đến cuối, sau đó quay lại tập trung vào những phần cụ thể, kỹ năng hoặc phƣơng pháp nào đó. Hãy mang tất cả khả năng, nguồn lực, nỗi sợ hãi và thói quen của bạn vào trong sách. Hãy biến nó thành của riêng bạn và cuối cùng, bạn sẽ khám phá ra rằng bộ não là nơi thú vị nhất mà bạn từng biết.