Bộ sách Công nghệ sinh học 5 tập

Bộ sách Công nghệ sinh học 5 tập

Tập 1: Sinh học phân tử và tế bào - cơ sở khoa học của Công nghệ sinh học
Tập 2 : Công nghệ sinh học tế bào
Tập 3 : Enzyme và ứng dụng
Tập 4: Công nghệ di truyền
Tập 5 : Công nghệ vi sinh và môi trường

Công nghệ Sinh học là một trong những ngành công nghệ mũi nhọn của nền kinh tế tri thức, nó không chỉ liên quan đến việc cải tạo thế giới - sống mà liên quan đến sự tồn vong của cả nhân loại. Chúng ta hãy tưởng lượng một ngày nào đó dịch bệnh do virut, vi khuẩn biến đổi gen sẽ nhanh chóng lan tràn do sự giao lưu toàn cầu về sản phẩm chăn nuôi lại du dịch cúm gia cầm) không thể kiểm soát, thi nhân loại sẽ bị tiêu diệt hàng loạt kể cả nước nghèo cũng như nước giàu. Công nghệ Sinh học đang đứng trước một trọng trách nặng nề là bảo vệ vốn gen của loài người trước hiểm họa tấn công của nạn ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Hy vọng rằng trong thế kỷ XXI, trên cơ sở của công nghệ nhân bản vô tính và công nghệ tế bào gốc, các nhà sản xuất sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm từ các nhà máy không thông qua chăn nuôi và trồng trọt.