Sách Giáo Viên Giáo Dục Công Dân 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 425
  • Kích thước : 22.80 MB
  • Số trang : 101
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 239
  • Số lượt xem : 2.016
  • Đọc trên điện thoại :
Lời mở đầu

Sách giáo viên Giáo dục công dân 6 là một trong những sản phẩm mà tập thể tác giả sách giáo khoa Giáo dục công dân 6 đầu tư biên soạn để tạo ra những công cụ hiệu quả, đồng hành với thầy, cô giáo dạy môn Giáo dục công dân 6 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Sách bao gồm một số vấn đề cơ bản của phương pháp, kĩ thuật dạy học Giáo dục công dân 6 cũng như những vấn đề có liên quan về xây dựng kế hoạch bài dạy Giáo dục công dân 6 và có đánh giá kết quả học tập của học sinh trong môn học này.

Để Sách giáo viên Giáo dục công dân 6 tăng tính hấp dẫn, thiết thực và hiệu quả cho việc dạy và học môn học này, nhóm tác giả đã khai thác:

Với phần nội dung chung, các vấn đề cơ bản đảm bảo phù hợp với định hướng dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, cụ thể, nhất quán với các chuyên đề bồi dưỡng phục vụ triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên cả nước.

Với phần nội dung cụ thể, nhóm tác giả tập trung vào các tri thức cơ bản kèm theo đó là các ví dụ minh hoạ cũng như các gợi mở để định hướng khai thác, tổ chức các chủ đề, bài học cụ thể.

Ở mỗi bài học, chủ đề cụ thể, nhóm tác giả tập trung khai thác cách thức tổ chức các hoạt động của giáo viên trên tinh thần lấy học sinh làm trung tâm. Cách thức tổ chức các hoạt động này được gợi mở trên tinh thần tương tác, thầy cô có thể tiến hành dựa trên điều kiện của địa phương hay những thế mạnh của mình. Ngoài ra, các hoạt động gợi mở để khai thác thay thế cũng là vấn đề mà các tác giả rất quan tâm để khai thác trong cuốn sách này.

Hi vọng, cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành quan trọng cùng với quý thầy cô, Sách giáo viên Giáo dục công dân 6 sẽ là một gợi mở thú vị để quý thầy cô sẽ có thể khơi gợi nhiều ý tưởng hơn về việc triển khai dạy học Giáo dục công dân 6. Đây sẽ là điểm đến tạo ra cảm xúc tích cực và tình cảm với môn học này không chỉ với học sinh, giáo viên mà còn với cả tập thể tác giả.

Nhóm tác giả

Thuộc bộ sách