Tiếng Anh 8 Global Success – Sách Giáo Viên

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Vân
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 66.79 MB
  • Số trang : 277
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 659
  • Số lượt xem : 2.444
  • Đọc trên điện thoại :
CONTENTS
INTRODUCTION
UNIT 1: LEISURE TIME
UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE
UNIT 3: TEENAGERS
REVIEW 1
UNIT 4: ETHNIC GROUPS OF VIET NAM
UNIT 5: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS
UNIT 6: LIFESTYLES
REVIEW 2
UNIT 7: ENVIRONMENTAL PROTECTION
UNIT 8: SHOPPING
UNIT 9: NATURAL DISASTERS
REVIEW 3
UNIT 10: COMMUNICATION IN THE FUTURE
UNIT 11: SCIENCE AND TECHNOLOGY
UNIT 12: LIFE ON OTHER PLANETS
REVIEW 4
TIẾNG ANH 8 – SÁCH BÀI TẬP, KEY

Thuộc bộ sách