Tìm Hiểu Sáu Phái Triết Học Ấn Độ

Thể loại: Triết Học
Tác giả : Thích Mãn Giác
  • Lượt đọc : 531
  • Kích thước : 0.79 MB
  • Số trang : 103
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 522
  • Số lượt xem : 3.373
  • Đọc trên điện thoại :
Nghiên cứu về triết học Ấn Độ, chúng ta thấy rằng, không phải vì sự nhận định hay công nhận của toàn thể học giả, duy chỉ là do dựa vào ý kiến của một số đông mà triết học Ấn Độ được chia làm 6 phái. Thuật ngữ Triết học Ấn Độ (Sanskrit: Darshanas), có thể đề cập đến vài hệ tín ngưỡng hoặc tôn giáo về tư tưởng triết học bắt nguồn từ tiểu lục địa Ấn Độ, bao gồmtriết học Hindu, triết học Phật giáo, và triết học Jain.