Phê phán lý tính thuần túy

Thể loại: Triết Học
Tác giả : Immanuel Kant
  • Lượt đọc : 1.639
  • Kích thước : 7.90 MB
  • Số trang : 949
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.618
  • Số lượt xem : 6.369
  • Đọc trên điện thoại :
“Phê phán lý tính thuần túy” của Immanuel Kant được mọi người thừa nhận là tác phẩm nền tảng của triết học cổ điển Đức. Nó là chỗ kết tinh những nhận định có tính phê phán đối với nhiều trào lưu triết học trước đó (từ Platon cho tới Christian Wolff), đồng thời là điểm xuất phát và điểm quy chiếu của triết học cổ điển (duy tâm) Đức (Fichte, Schelling, Hegel) và có ảnh hưởng sâu đậm đến sự phát triển của triết học và khoa học Tây phương cho đến ngày nay.