Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số

Tác giả : David Edelman
  • Lượt đọc : 26
  • Kích thước : 34.90 MB
  • Số trang : 203
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 416
  • Số lượt xem : 1.406
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung của cuốn sách gồm
khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
Thắp lửa lãnh đạo và nhân sự
Quản lý tài chính và sử dụng nguồn vốn hiệu quả
Chiến lược và hoạt động kinh doanh
Thành công trong bán hàng và quản lý tiếp thị
Phân phối hàng hóa