Data Strategy - Chiến lược dữ liệu

Tác giả : Bernard Marr
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 55.04 MB
  • Số trang : 273
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 351
  • Số lượt xem : 1.517
  • Đọc trên điện thoại :
TẠI SAO MỖI DOANH NGHIỆP HIỆN TẠI LÀ MỘT DOANH NGHIỆP DỮ LIỆU?
XÁC ĐỊNH CÁC NHU CẦU VỀ CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU
SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ CẢI THIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH
SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TẠO RA DOANH THU TỬ DỮ LIỆU
TÌM NGUỒN CUNG ỨNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU
BIẾN DỮ LIỆU THÀNH NHỮNG HIỂU BIẾT SÂU SẮC
HÌNH THÀNH CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG DỮ LIỆU
XÂY DỰNG NĂNG LỰC VỀ DỮ LIỆU TRONG TỔ CHỨC
ĐẢM BẢO CHO DỮ LIỆU KHÔNG VI PHẠM VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LÝ: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
THỰC THI VÀ XEM XÉT LẠI CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU