36 kế dùng Mã

Tác giả : Công Sĩ
  • Lượt đọc : 430
  • Kích thước : 33.98 MB
  • Số trang : 327
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 245
  • Số lượt xem : 1.906
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc 36 kế dùng Mã trên điện thoại
“Lưỡng quốc giao tranh, Hoàng Hà phân giới”, hoặc “Hán Sở tương tranh, Hoàng Hà phân giới”, đều nói rõ cờ Tướng là một môn đấu mang tính quân sự. Đặc điểm và chiến thuật chiến lược của cờ Tướng, cũng rất giống với tình hình giao chiến của chiến tranh thời xưa, do đó có cách nói: “Dụng cờ như dụng binh”.

Trong binh pháp cổ đại có nói: ” Chiến tranh không ngại xảo trá”. Mưu lược xảo trá chế địch, không chỉ vận dụng thích hợp ở lãnh vực đấu tranh quân sự, mà còn ứng dụng thích hợp trong môn cờ Tướng, vì hai lĩnh vực xét ra đều giống nhau. Do đó, thao lược binh pháp và mưu trí chiến lược của các quân sự gia, đều được khai thác và ứng dụng vào trong cờ Tướng. Học tập và ứng dụng 36 kế chế địch, là rất có ích đối với nâng cao chiến thuật đánh cờ, giúp các kỳ thủ bước thêm một bước mới về kỹ thuật chơi cờ.

Dựa theo nguyên tắc 36 kế binh pháp, tác giả đã dẫn giải nó vào trong cờ Tướng; đồng thời kết hợp những cuộc cờ điển hình từ thực chiến của các Tượng kỳ đại sư, để phân tích và trình bày rõ thêm.