Võ học Thiếu Lâm Tự & phép điểm huyệt

Tác giả : Hồng Lĩnh
  • Lượt đọc : 272
  • Kích thước : 4.54 MB
  • Số trang : 47
  • Đăng lúc : 1 tháng trước
  • Số lượt tải : 154
  • Số lượt xem : 1.025
  • Đọc trên điện thoại :
Trong quyển sách Thiếu Lâm Tự Học - chúng tôi đã trình bày một số thế võ phòng thủ - tấn công. Những thể này tạo nên căn bản cho các bạn tự học võ và nghiên cứu. Tuy nhiên người luyện tập võ thuật Thiếu Lâm không phải chỉ đánh theo các thế mà thôi. Phương pháp tập luyện vô cùng gian nan, nghĩa là người luyện võ muốn thành công phải luyện tập với đầy đủ ý chí và nghị lực.
Học nhiều thế võ mới là rất tốt, nhưng phải sử dụng thật đúng, nhanh, mạnh mới có thể chiến thắng được đối phương. Võ Thiếu Lâm bao gồm cả nội công và ngoại công, nội quyền và ngoại quyền. Cách đánh các huyệt đạo và nhất là phương pháp trị liệu.
Đã mấy ngàn năm qua, người Trung Quốc đã chuyên tâm luyện võ, gian khổ hiểm nguy để thử thách sức con người và vạn vật. Phương pháp chiến đấu ngày cùng tiến bộ. Trong nghề võ cùng tìm hiểu và học hỏi nhiều mới mong đạt được thẳng lợi. Vì thế, người Trung Quốc chuyên tâm vào nghiên cứu về Nhân Thần, huyệt đạo với kinh nghiệm đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Họ cũng đã nghiên cứu ra những bài thuốc qui hiếm để trị thương do đối phương gây ra.
Tóm lại, học võ từ lúc chưa biết gì đến khi đã thành thạo và trở thành những danh sư thì phải trải qua những giai đoạn luyện tập về: khí công - nội công - tẩm thuốc v.v...
Luyện cách chiến đấu để hạ đổi phương, ngoài ra phải luyện cách trị thương cho chính mình.
Ở đây các thế võ dùng để đã thương các huyệt đạo, các thế đánh đều nhắm vào 1 huyệt đạo mà đánh.
Cuốn sách này chỉ mang tính chất nghiên cứu, mong các bạn đọc giả và các vị võ sư chỉ dạy thêm cho những khuyết điểm.
Hồng Lĩnh