500 Bài Toán Chọn Lọc 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Ngô Long Hậu
  • Lượt đọc : 497
  • Kích thước : 15.44 MB
  • Số trang : 256
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 164
  • Số lượt xem : 1.953
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách 500 Bài Toán Chọn Lọc 12 có nội dung gồm các phần sau:

A. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

B. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số Logarit

C. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

D. Số phức

E. Khối đa diện

F. Khối tròn xoay

G. Vectơ trong không gian