16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Hoá Học

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Ngọc Bằng
  • Lượt đọc : 1.419
  • Kích thước : 4.02 MB
  • Số trang : 183
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 776
  • Số lượt xem : 4.820
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Hoá Học" là tài liệu hữu ích nhằm hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình dạy học, ra đề kiểm tra trắc nghiệm, đồng thời đây là cẩm nang giúp các em học sinh lớp 10, 11, 12 ôn luyện, củng cố nhằm lựa chọn phương pháp tối ưu khi làm bài để đạt được kết quả cao nhất trong các kỳ thi.

Nội dung sách 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC gồm

Phương pháp 1. Bảo toàn khối lượng
Phương pháp 2. Tăng giảm khối lượng
Phương pháp 3. Bảo toàn nguyên tố
Phương pháp 4. Bảo toàn diện tích
Phương pháp 5. Bảo toàn Electron
Phương pháp 6.Phương pháp trung bình
Phương pháp 7. Các dạng qui đổi
Phương pháp 8.Phương pháp đường chéo
Phương pháp 9. Phân tích hệ số
Phương pháp 10. Sử dụng Phương trình ion thu gọn
Phương pháp 11. Khảo sát đồ thị
Phương pháp 12. Khảo sát tỉ lệ số mol H2O và CO2
Phương pháp 13. Chia hỗn hợp thành các phần không đều nhau
Phương pháp 14. Mối quan hệ giữa các đại lượng
Phương pháp 15. Chọn đại lượng thích hợp
Phương pháp 16. Kĩ thuật phân tích, so sánh