Bài Tập Chọn Lọc Chuyên Đề Hình Vẽ Thí Nghiệm

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Công Kiệt
  • Lượt đọc : 457
  • Kích thước : 2.74 MB
  • Số trang : 46
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 81
  • Số lượt xem : 1.402
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bài Tập Chọn Lọc Chuyên Đề Hình Vẽ Thí Nghiệm trên điện thoại
Cuốn sách "Bài Tập Chọn Lọc Chuyên Đề Hình Vẽ Thí Nghiệm" do Nguyễn Công Kiệt biên soạn cung cấp cho các em học sinh các dạng bài thí nghiệm hóa học căn bản và chuyên sâu, giúp các em nắm vựng lý thuyết và vận dụng làm các dạng bài tập.