Bài Tập Cụm Động Từ Tiếng Anh

Tác giả : Xuân Bá
  • Lượt đọc : 526
  • Kích thước : 17.89 MB
  • Số trang : 140
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 430
  • Số lượt xem : 3.019
  • Đọc trên điện thoại :
Bài Tập Cụm Động Từ Tiếng Anh – Xuân Bá

Các bạn học viên thân mến!

Trong quá trình học, đọc, tiếp xúc với tiếng Anh, các bạn chác chắn sẽ bát gặp những cụm động từ; do vậy, việc hiểu nghĩa và cách sừ dụng chúng sẽ rất quan trọng. Để có thêm tài liệu thiết thực phục vụ nhu cầu học tập, chúng tôi đã biên soạn và cho ra mắt cuốn sách “Bài tập Cụm động từ Tiếng Anh”. Cuốn sách này có thể được dùng để giảng dạy hoặc dành cho các học viên tự học.

Những Cụm động từ được biên soạn trong sách là những cụm phổ biến, cần thiết được sử dụng hàng ngày trong đời sống cũng như trong văn viết. Các chù để trong các bài tập cũng rất da dạng, phong phú để giúp bạn sử dụng thành thạo trong mọi ngữ cảnh.

Sách được chia thành 5 phần:

Phần 1: The Grammar & Phrasal Verb.

Phần 2: Verbs.

Phần 3: Particles.

Phần 4: Tests.

Phần 5: Answer key.

Phần 1, phần 2 và phần 3 cung cấp những kiến thức chung về Cụm động từ. Cụm động từ có cấu trúc như thế nào, các vấn đề về ngữ pháp của Cụm động từ, các Verbs và các Particles chủ yếu trong Cụm động từ. Đây là những phần quan trọng giúp bạn đọc luyện tập từng kiến thức nhỏ; vì vậy, chúng tôi khuyên các bạn nên hoàn thành những phần này.

Gồm 50 bài test có nội dung đa dạng, bạn học sẽ được trải qua những bài tập cụm động từ trong mọi tình huống.

Để giúp các bạn sử dụng sách dạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi giới thiệu cuốn “Cụm động từ Tiếng Anh” của tác giả Xuân Bá. Nghĩa, ngữ cảnh cách sử dụng được đề cập rõ ràng trong cuốn sách trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bạn khi làm bài tập về Cụm động từ.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù nhóm chúng tôi đã hết sức cố gắng tuy nhiên không tránh khỏi các lỗi sơ suất. Trong khi tìm hiểu, rất mong được sự dóng góp của các bạn để bộ sách dược hoàn thiện hơn. Chúc các bạn thành công!